کمیته اجرایی

تعداد بازدید:۵۷۲

 


دکتر محمدباقر خزائیلی (دبیر اجرایی) گروه تاریخ اسلام
     
  ابوالفضل احمدی امور مجوزها
     
  فرهاد سلطانی امور پژوهش
     
  حیدر فروزان امور پشتیبانی
     
  علی قربانی دبیر کمیته اجرایی
     
  مهدی غلامی امور بین الملل
     
  جواد گائینی امور تجاری سازی
     
  سیدمحمدسعید موسوی امور فناوری اطلاعات
     
محمد سلیمی امور ارتباطات و روابط عمومی
     
     

 

 

 

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۳۹۹