راهنمای نگارش

تعداد بازدید:۶۳۰

الف) شرایط تدوین و ارسال مقالات

    رعایت ساختار علمی (عنوان، چکیده، مقدمه، بیان مسئله و ضرورت، سؤال یا فرضیه، روش، داده‌های تحقیق و مباحث تفصیلی، نتیجه‌گیری و پیشنهاد، فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا).
    چکیده مقاله حداکثر در 200 تا 300 کلمه به زبان فارسی (وحتی‌الامکان انگلیسی) تهیه شود.
    چکیده دربردارنده روش، ابزار، نتایج تحقیق و رویکرد خاص (بنیادی ـ کاربردی یا علمی‌ـ دینی) باشد.
    واژه‌های کلیدی ‌(حداکثر 7 واژه) و در انتهای چکیده فارسی و انگلیسی آورده شود.
    مقاله قبلاً چاپ نشده و هم‌زمان برای چاپ به نشریات دیگر ارائه نشده باشد.
    عنوان مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان به ‌زبان فارسی و انگلیسی همراه با رتبه علمی، ‌محل اشتغال، نشانی کامل، تلفن، دورنگار و آدرس پست الکترونیک، در صفحه‌ای جدا از متن اصلی نوشته شود.
    توضیحات و معادل‌های خارجی واژه‌ها و اصطلاحات علمی، با شماره‌گذاری در پانویس آورده شود.
    فایل مقاله حداکثر 7 ـ 9 صفحه (7500 کلمه)، در محیط Word تایپ شود و از طریق پورتال کنفرانس ارسال گردد

 
ب)‌ روش ارجاع به منابع در متن و پایان مقاله

    ارجاع به منابع به شیوه درون‌متنی (APA) است؛ مثل (مطهری، 1375، ص71)‌.
    اگر از متن ترجمه شده ‌استفاده شده است، مشخصات (نام مؤلف، سال ترجمه، شماره صفحه) آورده شود.
    فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر تنظیم می‌شود:

     نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، مصحح یا مترجم، محل نشر: نام ناشر.
      نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، عنوان مجله، دوره، شماره، شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله.
 
ج) تذکرات

    آرای مندرج در مجله، الزاماً مبین نظرات مجله نیست.
    مسئولیت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است.
    دبیرخانه در ویراستاری و تلخیص مقالات آزاد است.

 

آخرین ویرایش۲۱ تیر ۱۳۹۹