کمیته علمی

تعداد بازدید:۱۲۱۹

رئیس کنفرانس


آیت الله یوسفی غروی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

 

 

 

 

کمیته علمی


حجت الاسلام و المسلمین رمضان محمدی (دبیر علمی) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
     
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین حسینیان مقدم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
     
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا جباری موسسه امام خمینی(ره)
     
دکتر فاطمه جان احمدی دانشگاه تربیت مدرس
     
دکتر نعمت اله صفری فروشانی جامعه المصطفی(ص)
     
دکتر زهرا روح الهی امیری دانشگاه باقرالعلوم
     
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن الویری دانشگاه باقرالعلوم
     
دکتر علی بیات دانشگاه تهران
     
دکتر احمد رضا خضری دانشگاه تهران
     
دکتر بهادر قیم دانشگاه شهید چمران اهواز
     
دکتر محمد رضا بارانی دانشگاه الزهرا
     
دکتر اصغر منتظر القائم دانشگاه اصفهان
     
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین عبدالمحمدی جامعه المصطفی(ص)
     
دکتر شکراله خاک رند دانشگاه شیراز
     
دکتر مهدی مجتهدی دانشگاه فردوسی مشهد
     
 حجت الاسلام والمسمین حمید رضا مطهری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
     
دکتر محمد احمد دانشگاه دمشق (سوریه)
     
پرفسور لیاقت تکیم دانشگاه کانادا
     
دکتر سامی جوده بعید دانشگاه کربلا (عراق)
     
دکتر عمار عبودی نصار دانشگاه کوفه (عراق)
     
دکتر هادی عبدالنبی تمیمی دانشگاه اسلامی نجف (عراق)
     
دکتر رفعت حسین
 
دانشگاه قنات سوئز (مصر)
     
دکتر مهران اسماعیلی دانشگاه شهید بهشتی تهران
     
دکتر سعید طاووسی مسرور دانشگاه علامه طباطبایی
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۳۹۹