محورها

تعداد بازدید:۶۵۳

محورهای همایش بین‎المللی مطالعات تاریخ اهل‎بیت(ع) در دوره معاصر

الف) درآمدی بر آسیب‎های مطالعات تاریخ‎ اهل‎بیت«ع»:
-    مفهوم‎شناسی اهلبیت(ع)، تاریخ، سیره، آسیب‎شناسی
-    ضرورت، اهمیت و جایگاه آسیب‎شناسی مطالعات تاریخ ‎اهل‎بیت(ع) در دوره معاصره،
-    پیشینه‎پژوهی آسیب¬شناسی مطالعات تاریخ ‎اهل‎بیت(ع) در دوره معاصره ،
-    ظرفیتها و چالشهای آسیب‎شناسی مطالعات تاریخ ‎اهل‎بیت(ع) در دوره معاصره.
 ب) آسیب‎شناسی مبانی و رویکردهای مطالعات تاریخ ‎اهل‎بیت(ع) در دوره معاصره
-    مبانی و رویکرد:
-    الف) درون‎دینی: (تاریخی، کلامی، حدیثی و روایی، فقهی، عرفانی، سیاسی، اجتماعی و ...)
-    ب) برون‎دینی: (سکولاریسم، پوزیتیویسم، سوسیالیسم، ماتریالیسم و ...)
ج) آسیب‎شناسی اهداف و روش‎های مطالعات تاریخ ‎اهل‎بیت(ع) در دوره معاصره
-    اهداف دینی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی
-    روش‎های توصیفی، تحلیلی، تطبیقی، تبیینی، بینارشته‎ای
د) آسیب‎شناسی مستندات مطالعات تاریخ ‎اهل‎بیت(ع) در دوره معاصره
مستندات تاریخی، کلامی، حدیثی، مناقبی، اعجازی، جغرافیایی، تراجمی، انساب‎ و ...
ح) آسیب‎شناسی مطالعات منطقه‎ای و جهانی تاریخ ‎اهل‎بیت(ع) در دوره معاصره آسیب‎شناسی مطالعات منطقه‎ای تاریخ ‎اهل‎بیت(ع) در دوره معاصره
عراق، لبنان و سوریه، عربستان و مصر، مغرب عربی، شبه قاره هند، شرق آسیا، ماوارءالنهر، ترکیه و بالکان، آمریکا و اروپا

 

آخرین ویرایش۲۷ خرداد ۱۳۹۹