معرفی کنفرانس

تعداد بازدید:۱۰۴۵

 تاریخ پژوهان می توانند چکیده مقالات خود را حداکثر تا 30 مرداد و اصل مقاله را تا 15 آبان از طریق وب‌سایت کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهلبیت (علیهم السلام) در دوره معاصر  به نشانی http://ahlalbaytconf.rihu.ac.ir  ارسال نمایید.

کنفرانس بین‌المللی «آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهلبیت(علیهم السلام) در دوره معاصر» 8 آبان 1399 به صورت مجازی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.

آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۳۹۹