اخبار کنفرانس - آرشیو

۲۰ مرکز تخصصی حوزوی و دانشگاهی در کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت مشارکت می کنند
دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت(ع):

۲۰ مرکز تخصصی حوزوی و دانشگاهی در کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت مشارکت می کنند

دکتر محمد باقر خزائیلی با بیان اینکه مراکز حوزوی و دانشگاهی تخصصی از حضور و مشارکت در کنفرانس استقبال کرده اند گفت: تاکنون صاحب نظران و اندیشمندان برجسته کشورهایی مانند عراق، سوریه، مصر،مالزی، کانادا، انگلستان و غیره برای حضور در همایش درخواست داده اند.

ادامه مطلب
اهل بیت(ع) با تکیه بر قرآن کریم محور وحدت ادیان هستند
دبیر علمی کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت(ع):

اهل بیت(ع) با تکیه بر قرآن کریم محور وحدت ادیان هستند

اشاره: کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت(ع) در دوره معاصر در نظر دارد طی فراخوانی و با همفکری و هم افزایی اندیشمندان و نخبگان داخلی و جهانی این مطالعات را در ۵ محور اساسی درآمد، مستندات، اهداف و روش ها، مبانی و رویکردها و نگاه منطقه ای و جهانی تاریخ اهل بیت (ع) در قالب یک کنفرانس یک روزه در تاریخ هشتم آبان ماه سال جاری بررسی کند. از این رو دبیر علمی کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر، حجت الاسلام و المسلمین رمضان محمدی، عضو هیات علمی گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در خصوص اهداف، برنامه ها و جایگاه علمی و پژوهشی این کنفرانس گفتگویی انجام داده اند که تقدیم می شود:

ادامه مطلب