جستجو :

این پنل به میزبانی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی ، نمایندگی قم برگزار شد.


این پنل به میزبانی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی ، نمایندگی قم برگزار شد.


دومین پنل تخصصی بین الملل؛ کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت علیهم السلام در دوره معاصر تماشا و دانلود از طریق کانال آپارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه


سخنرانی دکتر رفیعی و جمع بندی پنل های شش گانه کنفرانس بینی المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهلبیت علیهم السلام در دوره معاصر


چکیده مقالات کنفرانس مجازی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهلبیت علیهم السلام