خدمات الکترونیکی | ثبت نام

تقویم همایش

 • ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
  مهلت ارسال چکیده مقالات
 • ۱۵ مهر ۱۳۹۹
  مهلت ارسال اصل مقالات
 • ۳۰ مهر ۱۳۹۹
  اطلاع از پذیرش مقالات
 • ۸ آبان ۱۳۹۹
  زمان برگزاری کنفرانس